• Category: Thơ thẩn thẩn thờ

    Cuộc sống đôi khi những lúc thơ thẩn một mình, một chút trầm lắng một chút lo âu nhưng ta vẫn là ta và đời vẫn vui