Sayings for You

1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.
3. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.
4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
6. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
7. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
8. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.
9. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
10. Don’t cry because it is over, smile because it happened.
11. There’s always going to be people that hurt you so what you have to do
is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.
12. Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.
13. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

Trang Huỳnh – Sưu tầm –

Bài viết liên quan :

  • Bài học về con bò và con lợn này tôi càng đọc càng thấy mình muốn làm con lợn hay con bò đây...M ...
  • Cô bé ơi , anh nhớ em Như con nít nhớ cà rem vậy mà Như con dế trống đi xa Một hôm nhớ đến qu ...
  • Ngày nắng đi dọc bên đường dưới cái nắng gắt của buổi trưa 12h đứng bóng, cầm cái NIKON ra mà là ...
  • Đôi khi lắng nghe. Tiếng mưa rơi. Lá rơi xào xạc. Quán cốc lề đường trong im lắng. " ...
  • Ngày dài đêm vắng qua nhanh Độc bước lênh đênh trong đêm vắng Xào xạc lá đổ bên ven đường Nhì ...
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*